• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

KOLIKO SMO ODGOVORNI ZA ZAŠTITU MLADIH?

Zaštita zdravlja djece i mladih nije obaveza samo onih koji su direktno uključeni u nju, poput ljekara, zdravstvenih radnika ili roditelja. Konvencija o pravima djeteta nalaže uključenost cjelokupne zajednice, posebno u preventivno djelovanje, kako bi se na vrijeme spriječile negativne posljedice.

Alkohol je prva psihoaktivna supstanca sa kojom djeca i mladi dolaze u kontakt, a njegova promocija i dostupnost, čak i maloljetnicima, predstavlja veliku prepreku svima koji djeluju u pravcu zaštite djece i mladih.

Centar za edukaciju mladih je protekle sedmice pratio najčitanije dnevne novine u BiH, u cilju utvrđivanja načina na koji novine pišu o alkoholu i u kojoj mjeri to čine.

Promocija alkohola prisutna je kroz reklamiranje akcijskih ponuda trgovačkih centara u BiH, čime se njegova dostupnost dodatno povećava, uz jeftinije cijene. Pored ovoga, novine pišu i o pojedinim alkoholnim pićima, njihovim karakteristikama, ocjenjivanju njihovog kvaliteta i sl, indirektno ih promovišući u pozitivnom svjetlu i afirmišući njihovu konzumaciju. Posebno se izdvajaju tekstovi koji govore o tome da se alkohol može prenijeti preko bh. granice i u kojoj količini, kao i o Amsterdamu, kao gradu slobode, zbog toga što su alkohol i lake droge dostupni na svakom koraku. Također, indirektna promocija je prisutna i u reklamama koje se ne tiču alkohola direktno, kao reklama motela ili najava koncerta, sa fotografijom na kojoj se nalazi alkoholno piće.

U novinama se o alkoholu piše i u negativnom kontekstu, o ljudima koji se suočavaju sa negativnim posljedicama njegovog konzumiranja, saobraćajnim nesrećama, uticaju na organizam čovjeka, krivičnim djelima počinjenim pod dejstvom alkohola i sl, najčešće kroz rubriku „Crna hronika“.

Promocija alkohola u bh. medijima dijelom je regulisana propisima Regulatorne agencije za komunikacije, u čiju nadležnost ne ulaze štampani mediji, tako da se njihova promotivna aktivnost zasniva na medijskoj etici. Dovođenje alkoholnih pića u vezu sa svakodnevnim aktivnostima, zabavom, općenito pozitivnim stvarima, izaziva pogrešnu percepciju kod mladih i utiče na to da počnu konzumirati alkohol u sve mlađoj dobi života.

Evropska deklaracija o mladima i alkoholu definiše prava mladih na zaštitu od negativnih posljedica alkohola, obaviještenost i obrazovanje o njegovoj štetnosti, zaštitu od promocije alkohola, kao i pravo na podršku ako odluče da ga ne konzumiraju. Stoga, u ovom pravcu trebamo djelovati svi, jer samo aktivnim angažmanom cijele zajednice, možemo napraviti konkretne korake ka ispunjenju navedenih zahtjeva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *