• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Omladinski rad

HMB: DOBAR PROVOD BEZ ALKOHOLA

Volonterke i volonteri CEM-a jučer su, povodom Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma, organizovali/e uličnu akciju „Healthy Mobile Bar“ (Zdravi mobilni bar) za sve građane/ke Travnika.

Istraživanja su pokazala da je alkohol prva psihoaktivna supstanca sa kojom mladi eksperimentišu u svom životu, a činjenica da se on nekontrolisano promoviše na svakom koraku i da im je vrlo lako doći do njega, dodatno komplikuje problem. Djeca i mladi bi trebali biti zaštićeni od toga, na način da relevantne institucije i organizacije djeluju preventivno, kao i roditelji, nastavno osoblje, odnosno svi oni sa kojima su mladi svakodnevno u kontaktu.

„Healthy Mobile Bar“ je aktivnost koja na kreativan način kopira atmosferu u stvarnim kafićima, sa jednom velikom i bitnom razlikom – nema alkoholnih pića. Učesnicima/ama, odnosno „gostima“ su dostupni besplatni voćni sokovi i kokteli, muzika, DJ, kao preduslovi za dobar provod, a alkohol, koji to nije, je u potpunosti zabranjen.

Akcija je, pored navedenog, uključivala i niz zabavnih ekipnih igara za djecu i njihove roditelje, srednjoškolce/ke, kao i mali edukativni dio o opasnostima konzumiranja alkohola.

Mladima je potrebno dati pozitivne uzore, uspješne ljude koji ne konzumiraju alkohol, te im to pokazati i vlastitim primjerom. Poziv da ne konzumiraju alkohol, ništa ne znači, ako ga se, osoba koja ga je uputila, ni sama ne pridržava.

Akcijom „Healthy Mobile Bar“ mladi ljudi su poslali snažnu poruku svojim vršnjacima/kinjama, ali i ostalim građanima/kama Travnika i BiH, da alkohol nije uslov za dobar provod, da se mogu mnogo bolje zabaviti bez njega, a to su i pokazali kroz odličnu atmosferu koju su napravili na centralnom trgu u Travniku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *