• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Program za mobilnost mladih

STUDENTI/CE UNIVERZITETA ERFURT U POSJETI CEM-U

Jedanaest studenata Willy Brandt škole za javne politike Univerziteta Erfurt, na čelu s profesoricom Solveig Richter, posjetili/e su danas Centar za edukaciju mladih.

S obzirom na to da je jedan od glavnih pravaca djelovanja CEM-a upravo zagovaranje i kreiranje javnih politika za unapređenje života djece i mladih, škola je, u saradnji sa nezavisnim istraživačkim centrom Populari iz Sarajeva, odabrala upravo nas, s ciljem dobijanja informacija o našem iskustvu u javnom zagovaranju i upravljanju konfliktima.

Studenti/ce su imali/e priliku upoznati se sa CEM-om, našim radom i uspjesima u zajednici, projektima i programima koje realizujemo u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama, te rezultatima našeg zagovaračkog djelovanja u pravcu sistemskog rješavanja problema mladih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *