• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

MALOLJETNICI SPRIJEČENI PRI KUPOVINI ALKOHOLA

Nakon četiri godine kontinuiranog ukazivanja na problem lake dostupnosti alkohola maloljetnicima u većini trgovačkih objekata u Travniku, napori Centra za edukaciju mladih urodili su plodom.

Naime, kupovina alkoholnih pića, u okviru akcije „Tajni kupac“, onemogućena je našim maloljetnim volonterima/kama od strane trgovaca u svim trgovačkim objektima, u kojima je sprovedena 23. marta/ožujka 2017. godine. Ovo svakako predstavlja pozitivnu promjenu i dokaz da se na prevenciji zloupotrebe alkohola među maloljetnicima itekako efikasno može raditi kroz uvezivanje cjelokupne zajednice.

Zajednica je odgovorna za zaštitu i unapređenje zdravlja djece i mladih, kroz prevenciju zloupotrebe alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, prema Konvenciji o pravima djeteta, te da zaštiti djecu i mlade od pritisaka da konzumiraju alkohol, prema evropskoj Deklaraciji o mladima i alkoholu, što, pored prodaje, uključuje i njegovu nekontrolisanu promociju putem svih mogućih kanala.

Djelujući po navedenim dokumentima, CEM ulaže velike napore za ostvarenje navedenih ciljeva, kroz mobilisanje različitih institucija i drugih relevantnih aktera, kao i samih mladih ljudi, na koje se dokumenti odnose, kako bi svi dali odgovarajući doprinos, zajednički djelujući u istom smjeru.

Uključivanjem Ministarstva unutrašnjih poslova SBK i Inspektorata Ministarstva privrede SBK u djelovanje na prevenciji zloupotrebe alkohola među maloljetnicima, a nakon desetina akcija pozivanja trgovaca i trgovačkih objekata da budu društveno odgovorni i ne prodaju alkohol maloljetnicima, realizovanih od 2013. godine do danas, te niza akcija u kojima su maloljetnici bez problema kupovali alkoholna pića, uspjeli smo probuditi svijest zajednice i napraviti veliki korak ka suzbijanju ovog problema.

Aktivnosti CEM-a u ovom pravcu, naravno, neće stati. Ovo predstavlja veliki podsticaj da našu borbu protiv zloupotrebe alkohola među mladima i njegove dostupnosti maloljetnicima dodatno pojačamo i uključimo još više aktera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *