• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

CEM NA FORUMU O VRŠNJAČKOM NASILJU

Centar za edukaciju mladih uzeo je aktivno učešće na Otvorenom forumu “Vršnjačko nasilje nije moj izbor”, održanom 24. marta/ožujka 2017. godine na Univerzitetu u Travniku, u organizaciji Asocijacija studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije Travnik.

Forum je organizovan s ciljem da se, kroz javnu diskusiju i iskustva sa različitih pozicija, dođe do konkretnih zaključaka za pravovremeno djelovanje u slučaju vršnjačkog nasilja, kao i pokretanje inicijative za osnivanje „sigurnog telefona“ na području SBK.

Gosti foruma, pored predstavnika CEM-a, bili su direktorica i pedagogoca Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole “Travnik”, te nastavno osoblje Univerziteta. Diskusija je obuhvatala pitanja o uzrocima, oblicima i posljedicama nasilja među djecom, kao i načinima rješavanja ovog problema i različitim stranama koje u to mogu biti uključene.

Vršnjačko nasilje je postalo predmet ozbiljnijih istraživanja, tek posljednjih dvadesetak godina, budući da je zabilježena tendencija porasta broja slučajeva nasilja u školama. Posljednja istraživanja, sprovedena u Bosni i Hercegovini, pokazuju da je čak 42% djece doživjelo neki oblika nasilja u školi, najčešće fizički i psihički.

Aktivnosti CEM-a u ovoj oblasti, usmjerene su ka prevenciji, ne samo vršnjačkog, nego svih oblika nasilja i socijalno neprihvatljivog ponašanja. Direktan rad sa mladima, njihovo osnaživanje u sticanju ličnih i društvenih vještina, kako bi postali svjesni, odgovorni i aktivni članovi društva, itekako doprinosi prevenciji ovog problema. Mladi, kroz CEM-ove programe, stiču znanja i vještine iz oblasti komunikacije, timskog rada, rješavanja konflikta, te vrijednosima tolerancije, nediskriminacije, jednakosti, istovremeno stičući sposobnost donošenja odluka za vlastitu i dobrobit drugih članova zajednice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *