• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Omladinski rad

RADIONICE ZA VIJEĆE UČENIKA M.S.T.Š. „TRAVNIK“

Članice i članovi Vijeća učenika Mješovite srednje tehničke škole „Travnik“, danas su imali/e priliku učestvovati na radionici o pisanju projektnih prijedloga, koju je organizovao Centar za edukaciju mladih, u saradnji sa ovom školom.

Cilj radionice je upoznati učesnike/ce sa pojmom projekta, projektnog prijedloga, vrstama donatora, kao i komponentama forme za pisanje projektnog prijedloga, kako kako bi mogli/e aplicirati na pozive i realizirati svoje ideje za unapređenje lokalne zajednice.

Ranije je, također za članove/ice Vijeća učenika ove škole, održana radionica o vještinama komunikacije, s ciljem njihovog upoznavanja sa komunikacijskim teorijama i zakonima, unapređivanja njihovih komunikacijske vještine, te uočavanja probleme  u komunikaciji, sa kojima se svakodnevno suočavamo.

Ovom prilikom članovi/ce Vijeća učenika ove škole su, kroz predavanje i niz vježbi, naučili koji su to elementi komunikacijskog procesa, kako dati povratnu informaciju, šta je to aktivno slušanje i koje vještine su nam za njega potrebne, šta je nasilna i nenasilna komunikacija, te su imali/e priliku definisati vlastiti komunikacijski stil, na osnovu testova koje su riješili/e.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *