• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Omladinski rad

ODRŽANA RADIONICA O NASILJU NAD ŽENAMA ZA UČENIKE/CE K.Š.C. “PETAR BARBARIĆ”

Omladinski radnici Centra za edukaciju mladih, jučer su održali radionicu na temu nasilja nad ženama i djecom, za članove/ice Sekcije animatora i volontera Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ Travnik.

Cilj radionice bio je upoznati učenike/ce ove škole sa ozbiljnošću problema nasilja nad ženama i djecom, kao i osvijestiti ih da je nasilje problem svih nas, a ne samo osoba koje se suočavaju s njim. Učenici/e su imali/e priliku učiti o uzrocima, oblicima, faktorima, fazama i posljedicama nasilja nad ženama, raditi u grupama, upoznati se sa kampanjama i akcijama koje CEM sprovodi u cilju buđenja svijesti javnosti o ovom problemu, kao i iznijeti svoja mišljenja vezana za nasilje nad ženama i djecom i prijedloge za njegovo suzbijanje.

Ova radionica predstavlja samo jednu u nizu aktivnosti koje CEM preduzima s ciljem edukacije građana/ki, posebno mladih ljudi, o problemu nasilja nad ženama i djecom, kako bi bili u stanju prepoznati nasilje, te pravilno i pravovremeno reagovati,  te na taj način svesti doprinijeti smanjivanju njegovih posljedica na najmanju moguću mjeru.

Radionica je realizovana u saradnji sa Regionalnim uredom Centra za mlade „Ivan Pavao II“ u Travniku i Katoličkim školskim centrom „Petar Barbarić“.

Dio atmosfere sa radionice, možete pogledati u fotogaleriji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *