• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

REZULTATI ISTRAŽIVANJA O ZASTUPLJENOSTI ALKOHOLA MEĐU SREDNJOŠKOLCIMA

Centar za edukaciju mladih je, u okviru svojih redovnih aktivnosti prevencije konzumiranja alkohola među mladima i suzbijanja dostupnosti alkoholnih pića maloljetnicima, u novembru i decembru 2016. godine, sproveo anketu među učenicima/ama srednjih škola u općini Travnik.Anketa je sprovedena na uzorku od 225 učenika/ca dobi između 16 i 19 godina, sa ciljem utvrđivanja stepena zdravog i sigurnog radnog okruženja, lišenog prisustva alkohola.

Istraživanje na istu temu i istom uzorku sproveli su i studenti Škole za edukaciju i komunikaciju Univerziteta Jönköping u Švedskoj, među učenicima/ama tamošnjih srednjih škola, a s ciljem usporedbe stanja u Švedskoj i BiH.

Utvrdili smo da većina srednjoškolaca/ki iz oba navedena grada smatra da je konzumacija alkohola ozbiljan društveni problem, te da mladi ljudi piju previše alkohola i troše previše novca na to. Kao glavne razloge za konzumiranje alkohola, ispitanici/ce navode bijeg od svakodnevnih problema, kao i pritisak vršnjaka koji konzumiraju alkohol. I jedni i drugi se slažu s činjenicom da mladi, koji konzumiraju alkoholna pića, ne razmišljaju o posljedicama.

Srednjoškolci/ke iz Travnika smatraju da je alkohol lako dostupan mladim ljudima, dok Šveđani misle suprotno, s obzirom na to da se tamo žestoka alkoholna pića mogu nabaviti samo u posebnim prodavnicama i po visokim cijenama.

Više od polovine ispitanika/ca iz obje grupe navodi da su probali/e alkoholna pića tokom svog života, većinom u 15. i 16. godini, dok je najniža granica svjesne konzumacije alkohola 10. godina starosti. Većina ispitanika navodi da ne konzumira alkohol često, ne dolazi na nastavu u alkoholiziranom stanju, niti konzumira alkoholna pića na ekskurzijama, te da nisu primijetili da njihove kolege/ice i nastavno osoblje to čine.

Uprkos tome, određen procenat srednjoškolaca/ki iz Travnika navodi da su došli/e na nastavu pod dejstvom alkohola (njih 5,8%), da su konzumirali alkohol na ekskurziji (24,4%), dok je 50,7% njih primijetilo da njihove kolege/ice konzumiraju alkohol na ekskurzijama. Što se tiče dijela koji se odnosi na nastavno osoblje, učenici/e navode da su primijetili da nastavno osoblje konzumira alkohol, i to njih 42,7%, da dolazi na nastavu pod dejstvom alkohola, 33,3%, te da je 28,9% njih konzumiralo alkohol na ekskurzijama.

Centar za edukaciju mladih već niz godina preduzima veliki broj aktivnosti na smanjenju konzumiranja alkoholnih pića među mladima, posebno maloljetnicima, te redovno šalje inicijative osnovnim, srednjim školama, kao i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, pozivajući učenike/ce i nastavno osoblje da ne konzumiranju alkohol na maturama i ekskurzijama, te tako spriječe štetne posljedice po svoje i zdravlje drugih.

Rezultati ove ankete ukazali su na potrebu uvođenja školskih alkohol-politika, koje će i učenicima i nastavnom osoblju, kao i svim ostalim zaposlenicima/ama škola, izričito zabraniti konzumiranje alkohola tokom svih aktivnosti koje organizuje škola i na taj način doprinijeti suzbijanju ovog problema među mladima.

CEM će svakako nastaviti aktivno raditi na ovoj problematici i uključivanju što većeg broja aktera u prevenciju konzumacije alkohola među mladima i njegove dostupnosti maloljetnicima/ama, u cilju kreiranja zdravog okruženja za njih, bez prisustva alkohola, droga i duhanskih prerađevina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *