• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

ŠESTI MODUL UNIVERZITETSKOG KURSA “LIDERSTVO I RAZVOJNI OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI”

Predavanja u okviru šestog modula univerzitetskog kursa “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici”, na temu “Menadžment u omladinskom radu”, bit će održana u periodu od 26. do 30. januara/siječnja 2017. godine, u prostorijama Centra za edukaciju mladih.

Tokom ovog modula, studenti/ce će se upoznati sa teorijama menadžmenta, te kako upravljati sobom, drugima, zadacima i organizacijom. Dio predavanja bit će posvećen aktivizmu i volonterizmu unutar omladinskog rada u zajednici, zatim zagovaranju i odnosima s javnošću, kao i metodama, tehnikama i alatima za evaluaciju u omladinskom radu.

Nakon uspješno završenog šestog, ujedno i posljednjeg modula univerzitetskog kursa, te praktičnog rada od 25 radionica sa mladim ljudima, studenti/ce će dobiti certifikat Škole za edukaciju i komunikaciju Univerziteta Jönköping, kao omladinski/e radnici/e A nivoa, te će, znanje i vještine, stečene tokom ovog kursa, moći upotrijebiti u daljnjem radu sa mladim ljudima i dati svoj doprinos razvoju struktura i politika omladinskog rada u zajednici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *