• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Omladinski rad

SASTANAK KOORDINATORA/ICA MREŽE “STARIJI BRAT, STARIJA SESTRA” U BIH

U Sarajevu je, 17.01.2017. godine, održan sastanak koordinatora i koordinatorica Mreže “Stariji brat, starija sestra” u BiH, čiji dio je i Centar za edukaciju mladih. Tema sastanka je bio napredak u realizaciji ovog projekta, kao i kreiranje planova za nastavak rada.

U programu “Stariji brat, starija sestra”, koji CEM realizuje u Travniku, učestvuje ukupno 13 djece iz 6 porodica i 13 volonterki, koje im pomažu da svoje slobodno vrijeme provedu kvalitetno, uz kreativna i edukativna druženja, koja smišljaju kako bi ispunile ulogu starijih sestara tokom realizacije ovog programa.

CEM, program „Stariji brat, starija sestra“, implementira u saradnji sa Centrom za socijalni rad Travnik, uz podršku Udruženja za prevenciju ovisnosti “Narko ne” iz Sarajeva.

Mrežu „Stariji brat, starija sestra“ u BiH čini 11 nevladinih organizacija iz Banje Luke, Mostara, Sarajeva, Tuzle, Travnika i Zenice, čiji je rad usmjeren na djecu i mlade. Cilj realizacije programa u BiH je doprinos socijalnom uključivanju djece u riziku, uz pomoć volonterskog angažmana mladih. Misija kojoj Mreža teži je da svako dijete ima mentora/mentoricu koji/a će mu pomoći da ostvari svoj puni potencijal i živi sretno djetinjstvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *