• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

ISTRAŽIVANJE: SPROVOĐENJE ZAKONSKIH MJERA ZA SMANJIVANJE DOSTUPNOSTI ALKOHOLA MALOLJETNICIMA

U sklopu svojih redovnih aktivnostI suzbijanja i prevencije konzumiranja i dostupnosti alkohola među maloljetnicima, Centar za edukaciju mladih sproveo je istraživanje na teritoriji Federacije BiH o broju izrečenih kazni u 2015. godini, za kršenje Zakona o unutrašnjoj trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, koji izričito zabranjuju prodaju alkoholnih pića maloljetnicima.

Od postojećih deset, odgovore smo dobili od osam kantonalnih inspektorata. Prema dostavljenim podacima, Inspektorat Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona u 2015. godini izdao je dva prekršajna naloga za točenje alkoholnih pića maloljetnicima, a Unsko-sanskog kantona izrekao je 20 kaznenih mjera za isti prekršaj. Iz Unsko-sanskog kantona dostavljen je i podatak da su izrečene ukupno 532 kaznene mjere, od čega 80% njih za kršenje Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, dok se 10% odnosi na odredbu člana 10. koji zabranjuje prodaju alkohola maloljetnicima.

Ostalih šest kantona, od kojih smo dobili odgovore, nije utvrdilo kršenje navedenih odredbi ova dva zakona. Podatke nismo dobili iz Tuzlanskog i Bosansko-podrinjskog kantona.

Dosadašnje aktivnosti Centra za edukaciju mladih, pokazale su da veliki broj trgovačkih objekata u Travniku ne poštuje odredbe navedenih zakona. Akcija „Tajni kupac“ pokazala je da maloljetne osobe mogu kupiti alkohol u većini trgovačkih objekata u Travniku, iako ih CEM, kroz „Akciju 18+“, kontinuirano poziva da poštuju odredbe ovih zakona.

S obzirom na to da se aktivno zalažemo za dobrobit mladih ljudi, što uključuje i rad na osiguravanju zdravog okruženja za njih, smatramo da je potrebno aktivno uključiti cijelu zajednicu u smanjivanje dostupnosti alkohola među maloljetnicima, kako bi se  posljedice njegove konzumacije svele na najmanju moguću mjeru.

CEM će i u budućnosti nastaviti aktivan rad na suzbijanju ovog problema, kroz navedene aktvnosti, ali i saradnju sa nadležnim institucijama, u cilju uspostavljanja mehanizama za poštovanje navedenih zakona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *