• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

POTPISAN PROTOKOL O MULTISEKTORSKOJ SARADNJI U OBLASTI MALOLJETNIČKOG PRIJESTUPNIŠTVA

Danas je, u Maloj sali Općine Travnik, potpisan Protokol o multisektorskoj saradnji i koordinaciji s ciljem zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom.

Protokol je nastao kao rezultat rada Multidisciplinarnog tima za Općinu Travnik, čiji dio je i Centar za edukaciju mladih, a na osnovu Akcionog plana prevencije maloljetničkog prijestupništva i primjene alternativnih mjera u općini Travnik, za period 2015-2017. godine.

Protokol su zajednički potpisali Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK, Kantonalno tužilaštvo SBK, Općinski sud Travnik, Općina Travnik, Centar za socijalni rad Travnik, Dom zdravlja Travnik (Centar za mentalno zdravlje) Biro za ljudska prava Tuzla, koji je i nosilac ovog projekta, te Centar za edukaciju mladih.

Ovaj protokol je izrađen s nastojanjem da se koordinacija i saradnja nadležnih i relevantnih institucija za pitanja maloljetničkog prijestupništva podigne na viši nivo, kako bi se u najboljoj mjeri pristupilo jačanju sistema prevencije maloljetničkog prijestupništva, primjene alternativnih mjera i zaštite djece koja se nađu u ulozi svjedoka ili žrtve krivičnog djela ili prekršaja.

Razlog za formiranje Multidisciplinarnog tima je zabrinjavajuće stanje i činjenica da je maloljetničko prijestupništvo u sve većem porastu u BiH. Osim u Travniku, timovi su formirani i u Doboju, Mostaru, Livnu, Sarajevu, Banja Luci i Istočnom Sarajevu, s ciljem realizacije aktivnosti u okviru projekta “Pravda za svako dijete”, koji zajednički realizuju UNICEF i Biro za ljudska prava Tuzla, uz podršku Vlade Švicarske i Švedske agencije za razvoj (SIDA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *