• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

PETI MODUL UNIVERZITETSKOG KURSA “LIDERSTVO I RAZVOJNI OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI”

Studenti/ce univerzitetskog kursa „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“, koji Centar za edukaciju mladih realizuje u saradnji sa Univerzitetom Jönköping iz Švedske, uspješno su prošli/e kroz još jedan ciklus predavanja.

Peti modul, čija tema je “Rad na konfliktima i prihvatanju razlika” realizovan je u periodu od 08. do 12.12.2016. godine. Studenti/ce su se, na ovom modulu, upoznali/e sa definicijama konflikta, produktivnim i neproduktivnim načinima njegovog rješavanja, njegovim najčešćim uzrocima, te potencijalom koji omladinski rad ima u njegovom rješavanju. Sve naučeno imali su priliku prikazati i kroz niz vježbi, koje su im omogućile da teoriju primjene u praksi.

Također, tokom ovog modula, akcenat je bio i na usvajanju vještina upravljanja konfliktima, radu na vlastitim emocijama, stavovima, kao i prihvatanju i poštovanju različitosti, što je, pored omladinskog rada, primjenjivo i u svakodnevnoj komunikaciji.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *