• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

ODRŽAN FORUM MLADIH U TRAVNIKU

U prostorijama Centra za edukaciju mladih, 02. i 03. decembra/prosinca, održan je Forum  mladih zajedničkog projekta UN-a „Dijalog za budućnost“.

Nakon treninga za facilitatore, održanog u petak, u subotu je upriličen niz radionica za mlade ljude iz više bh. gradova, koji su tom prilikom učili i razgovarali o unapređenju lokalne sredine, identifikaciji i prioritizaciji ključnih prepreka za mlade u lokalnim zajednicama i načinima njihovog rješavanja, kao i ciljevima održivog razvoja u okviru Programa održivog razvoja do 2030. godine.

Na Forumima mladih zajedničkog projekta UN-a je u 2015. godini učestvovalo 379 mladih aktivista i aktivistkinja iz više od 80 bh. općina. Forumi su organizovani u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru, a u četvrtom ciklusu u Srebreniku, Prijedoru, Travniku i Mostaru.

Na četvrtom ciklusu foruma učestvuju najaktivniji članovi Foruma mladih UN-a, nevladine organizacije (NVO), među kojima je i CEM, kao i općinski službenici koji se bave pitanjima nevladinog sektora i/ili mladih.

Forumi mladih su aktivnost Dijaloške platforme zajedničkog projekta UN-a „Dijalog za budućnost“  koji implementiraju UNDP, UNICEF, i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *