• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

ZAPOČELA REALIZACIJA PRAKTIČNOG RADA STUDENATA/ICA UNIVERZITETSKOG KURSA

U okviru edukacije za omladinskog/u radnika/cu, studenti univerzitetskog kursa “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici” imaju priliku praktično pokazati ono što su naučili/e tokom predavanja.

Radeći u parovima, studenti/ce imaju zadatak realizovati ukupno 25 kreativno-edukativnih radionica sa grupom mladih ljudi, na temu koju odaberu. Pritom moraju voditi računa i o procesima koje se dešavaju unutar grupe, fazama razvoja kroz koje grupa prolazi, ulogama pojedinih članova grupe i sl. Sva svoja zapažanja, kao omladinski/e radnici/e, zapisuju, kako bi na osnovu njih mogli/e pratiti razvoj grupe i planirati nastavak rada.

Grupe sačinjavaju mladi ljudi, starosti između 12 i 18 godina, koje su okupili studenti/ce kursa i koji su zainteresovani za temu. Tokom trajanja praktičnog rada, bit će realizovano ukupno 10 ciklusa radionica, na različite teme, a s ciljem osposobljavanja studenata/ica za aktivnosti omladinskog rada u zajednici. Sve radionice imaju za cilj promociju zdravih stilova života i sigurnog okruženja za djecu i mlade, bez alkohola, droge, duhanskih prerađevina i nasilja.

Praktični rad studenata/ica kursa je vrlo bitan dio njihove edukacije, jer im omogućava da, pored teorije, stečena znanja i vještine primijene i u praksi, što mnogo doprinosi kvalitetu njihovog obrazovanja za omladinskog/u radnika/cu.

Centar za edukaciju mladih, univerzitetski kurs “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici”, realizuje u saradnji sa Školom za edukaciju i komunikaciju Univerziteta Jönköping iz Švedske.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *