• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Omladinski rad

VOLONTERI/KE CEM-A OBILJEŽILI/E MEĐUNARODNI DAN DEMOKRATIJE

Volonteri/ke Centra za edukaciju mladih (CEM) danas su obilježili/e 15. septembar/rujan, Međunarodni dan demokratije.

Kroz radionicu “Demokratija”, koju je vodila volonterka Emina Selman, upoznali/e su se sa osnovnim pojmovima vezanim za demokratiju i ljudska prava, demokratske sisteme i podjelu vlasti, te funkcionisanje demokratskog sistema vlasti u BiH.

Nekoliko praktičnih vježbi im je pokazalo u kojoj mjeri zaista mogu ostvariti ljudska prava koja im garantuju demokratski sistemi, te zašto su oni/e, kao pojedinci/ke, važni/e za funkcionisanje demokratije. Na kraju su, na kreativan način, uputili/e poruke svojim vršnjacima/kinjama, o ljudskim pravima i slobodama koje pripadaju svim građanima.

Međunarodni dan demokratije proglasila je Generalna skupština UN 2007. godine, te je pozvala sve članice, vladine i nevladine organizacije da taj dan obilježavaju kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala. U njenoj odluci se između ostalog navodi: “demokratija je univerzalna vrijednost, zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života”.

Volonteri/ke CEM-a ovime su pokazali da razumiju demokratske vrijednosti, te da su se za njih spremni/e i zalagati.

Fotogaleriju sa radionice, možete pogledati na linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *