• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

TREĆI MODUL UNIVERZITETSKOG KURSA “LIDERSTVO I RAZVOJNI OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI”

U periodu od 24. do 27. juna 2016. godine, u prostorijama Centra za edukaciju mladih u Travniku, održan je se treći blok predavanja, pod nazivom “Rad sa pojedincima/kama”, u okviru univerzitetskog kursa „Liderstvo i razvojni rad sa mladima u zajednici“ nivoa A.

Kurs se realizuje u saradnji sa Školom za edukaciju i komunikaciju, Univerziteta u Jönköpingu (Švedska).

Tokom ovog bloka predavanja, polaznici/ce su imali priliku da se upoznaju sa sistemima vrijednosti i vjerovanja, koja mogu uticati na rad sa pojedincima/kama, zatim sa teorijama o radu s pojedincima/kama, specifičnim aktivnostima koje se koriste u radu s njima, međuljudskim odnosima kao važnoj komponenti omladinskog rada, te unaprijediti vlastite komunikacijske vještine i vještine lične refleksije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *