• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

DRUGI MODUL UNIVERZITETSKOG KURSA “LIDERSTVO I RAZVOJNI OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI”

U prostorijama Centra za edukaciju mladih u Travniku, u periodu od 12. do 16.  maja 2016. godine, održat će se predavanja u okviru drugog modula kursa „Liderstvo i razvojni rad sa mladima u zajednici“, nivoa A koji se realizuje u saradnji sa Školom za edukaciju i komunikaciju, Univerziteta u Jönköpingu (Švedska).

Tokom ovog modula, studenti/ce su učili/e o životnom periodu adolescencije kao sastavnom dijelu razvoja svakog čovjeka. Upoznali/e su se sa sociološkim i psihološkim teorijama adolescencije, kulturom adolescenata/ica, kao i problemima sa kojima se mladi suočavaju u životnom periodu adolescencije. Sproveli su i istraživanje u zajednici, na temu navika,  stavova i potreba mladih ljudi, čije rezultate će koristiti za potrebe svog praktičnog rada sa mladima.

U okviru ovog modula, održano je i posebno predavanje na temu “Svjesnost o psihoaktivnim supstancama”, na kojem su se studenti/ce upoznali/e sa pojmom psihoaktivnih susptanci, razvoju ovisnosti o njima, kao i starosnom dobi u kojoj mladi počinju eksperimentisati s njima. Svrha predavanja je skretanje pažnje budućih omladinskih radnika/ca na ovu opasnost za mlade ljude, s ciljem kreiranja zdravog i sigurnog okruženja za rad s njima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *