• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

PRVI MODUL UNIVERZITETSKOG KURSA “LIDERSTVO I RAZVOJNI OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI”

U prostorijama Centra za edukaciju mladih (CEM) Travnik, od 03. do 07. marta 2016. godine, održana su predavanja u okviru prvog modula univerzitetskog kursa „Liderstvo i razvojni rad sa mladima u zajednici“, nivoa A. Kurs se realizuje u saradnji sa Univerzitetom Jonkoping iz Švedske.

Tokom prvog modula, 20 studenata/ica se upoznalo sa pojmom omladinskog rada u zajednici, njegovim principima, ulogom omladinskih radnika/ca u razvoju mladih, te neformalnim i informalnim tipovima učenja, koji se koriste u okviru aktivnosti razvojnog rada sa mladima.

Održan je i trening pod nazivom „Zaštita djece i mladih u omladinskom radu“, na kojem su studenti/ce učili/e o tome kako mladim osobama sa kojima rade osigurati okruženje u kojem će se osjećati sigurno i zaštićeno. Sve je bilo popraćeno i praktičnim vježbama, tokom kojih su studenti/ce imali/e priliku pokazati ono što su naučili kroz predavanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *