• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Omladinski rad

VOLONTERI/KE CEM-A OBILJEŽILI/E SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE

Generalna skupština Ujedinjenih nacija na zasjedanju 2007. godine donijela je odluku da će se 20. februar/veljača obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde.

Socijalni razvoj mora se zasnivati na pravdi, solidarnosti i jednakosti, među svim zemljama i unutar svake od njih. Socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine osnovne vrijednosti svakog društvenog života.

Volonteri/ke Centra za edukaciju mladih su na trgu grada Travnika održali aktivnost  Freez Mob, gdje je “zamrznuta”ekipa u istoj pozi stajala pet minuta sa porukama koje ukazuju na dan Socijalne pravde.

Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvenoj zaštiti, kao i primjeni ljudskih prava u svim područjima života.
Svjetski dan socijalne pravde prilika je da osvijestimo značaj posvećenosti ciljevima, kao što su razvoj i pružanje novih socijalnih usluga za posebno ranjive društvene skupine i pojedince. Prema privremeno ili trajno socijalno ugroženim društvenim skupinama i pojedincima, treba i nadalje graditi odnos koji izražava stalnu brigu o njima i ne dovodi ih u položaj da se osjećaju nekorisnim i nezaštićenim članovima društva.

Zato vrijeme koje je pred nama trebamo usmjeriti prema odgovornosti za društvo u kojem je čovjek na prvom mjestu, društvo socijalne pravde i jednakosti.

Fotogaleriju sa akcije možete pogledati na linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *