• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

KONKURS ZA UPIS KANDIDATA/KINJA NA UNIVERZITETSKI KURS “LIDERSTVO I RAZVOJNI OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI”

Centar za edukaciju mladih (CEM) iz Travnika u saradnji sa švedskim Univerzitetom Jönköping raspisuje konkurs za upis 8. generacije studenata A-nivoa univerzitetskog kursa “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici”.

Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ je osmišljen kao program obuke osoba koje rade ili bi željele raditi sa djecom i mladima kroz obrazovni sistem, sportska udruženja i udruženja građana, da, kroz vrijeme provedeno na kursu, steknu  znanja i vještine potrebne za individualni i grupni rad sa mladima na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrijednosti i stavova, te komunikaciji, radu na konfliktima i aktivnom učešću u izgradnji i razvoju zajednice.

Univerzitetski kurs ima za cilj osposobljavanje polaznika/ca da svom radu sa mladima pristupaju studiozno, analitički i da u svakom trenutku rade profesionalno, promovišući zdravo i sigurno okruženje. Kroz edukaciju, polaznici će imati priliku aktivno dati podršku sistemskom pristupu u radu sa mladima.
Predavanja su podijeljena na 6 blokova i svaki od njih obrađuje određenu temu:

1.Uvod u omladinski rad u zajednici i lični razvoj,
2.Životni period adolescencije,
3.Rad sa pojedincima/kama,
4.Rad sa grupama,
5.Rad na konfliktima i prihvatanju razlika
6.Menadžment u omladinskom radu u zajednici.

Univerzitetski kurs će se održavati u periodu od marta do decembra 2016. godine. Svaki blok obrađivat će određenu temu i trajat će 5 dana, otprilike 3 do 6 sati dnevno, u večernjim satima i tokom vikenda. Predavanja počinju 03.03.2016. godine, a održavat će se u Travniku.

Univerzitetski kurs mogu pohađati državljani BiH, koji imaju završenu srednju školu, starosti od 18 do 40 godina, a koji žele da se profesionalno usavrše u radu sa mladima i razvoju zajednice.

Po završetku ovog kursa studenti dobijaju diplomu švedskog Univerziteta koja nosi 30 ECTS bodova.

Centar za edukaciju mladih je obezbjedio 20 stipendija za najbolje kandidate.

Svi zainteresovani treba da popune formular za prijavu i isti pošalju na e-mail: univerzitetskikurs@cem.ba, ili poštom na adresu: Centar za edukaciju mladih, Mali trg b.b., 72270 Travnik, sa naznakom: „Prijava za Univerzitetski kurs“.

Rok za prijavu je 24. februar 2016. godine do 16:00 sati.

CEM-prijavni_formular-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *