• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

JAVNA RASPRAVA MREŽE “BRANA” U TRAVNIKU: ŠTETE OD POPLAVA VEĆE OD 4 MILIONA KM

U Općini Travnik danas je održana javna rasprava o temi „Rezultati saniranja šteta od posljedica poplava koje su zadesile općinu Travnik tokom 2014. godine – prezentacija projekta Mreža „BRANA“.

Raspravi je prisustvovalo 15 učesnika i to predsjednici mjesnih zajednica općine Travnik, predstavnici Službe za civilnu zaštitu općine Travnik, kao i predstavnici NVO-a, medija i građani.

Cilj javne rasprave bila je promocija projekta Mreža „Brana“, informisanje građana o štetama nastalim u poplavama iz 2014. godine na području općine Travnik, o do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći za ugrožene u poplavama u budućnosti.

Prisutnima se obratila Projekt koordinatorica Centra za edukaciju mladih iz Travnika (CEM) i ukratko predstavila sam projekat, web stranicu Mreže „BRANA“, kao i aktivnosti koje su do sada preduzimali predstavnici CEM-a.

Na javnoj raspravi predstavljeni su i rezultati obnove šteta, kao i izvještaj o procjeni šteta od prirodnih nepogoda, koje su uzrokovale pojavu poplava i klizišta na području općine Travnik.
Dakle, prisutni su upoznati sa ukupnom procijenjenom štetom za područje općine Travnik u iznosu od 4.027.050,00 KM i to od strane stručnog savjetnika Službe za civilnu zaštitu Općine Travnik, koji je naglasio da na području ove općine postoji više od stotinu kritičnih tačaka koje se uglavnom tiču infrastrukture (mostovi, saobraćajnice, klizišta…), te da se sanacije vrše prema prioritetima.
Predstavnici CEM-a su istaknuli da je još uvijek u toku obilazak pojedinih objekata za koja su donirana sredstva.

Također, usaglašeno je da će se saradnja između Službe za civilnu zaštitu Općine Travnik i CEM-a nastaviti, a sve s ciljem transparentnosti procedura trošenja sredstava namijenjenih sanaciji šteta od poplava iz 2014. godine.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE:

– rad nadležnih službi Općine Travnik bio je transparentan
– na području općine Travnik postoji više od stotinu infrastrukturnih kritičnih tačaka (mostovi, saobraćajnice, klizišta…), koje je potrebno što prije sanirati jer isti i dalje predstavljaju veliku opasnost za građane
– općina nema uvid u donacije pojedinih donatora koji su iste dijelili samoinicijativno
– postoji veći broj građana koji nisu na vrijeme prijavljivali štete nadležnim općinskim organima
– potrebno je poboljšati koordinaciju između predsjednika mjesnih zajednica i općinskih službi nadležnih za sanacije šteta uzrokovanih poplavama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *