• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

ZAŠTITIMO NAŠE MLADE!

Dosadašnja istraživanja su pokazala da je alkoholizam postao veliki problem u Bosni i Hercegovini, čak i među mladima, posebno maloljetnicima. Zabilježeni su i slučajevi da se čak i djeca liječe od ove bolesti ovisnosti.
Naime, prema Izvještaju Zavoda za javno zdravstvo FBiH iz 2015. godine 28,8% stanovnika u BiH konzumira alkohol, koji je jedan od mogućih uzroka vodećih bolesti stanovništva BiH u 2014. godini, a to su bolesti cirkulacijskog sistema, maligne neoplazme, endokrina i metabolička oboljenja s poremećajima u prehrani, te oboljenja respiratornog sistema.

Posebno zabrinjava činjenica da je u FBiH 61% mladih potvrdilo konzumiranje alkohola tijekom života, od toga 71% dječaka i 53% djevojčica; pri čemu 50% mladih ljudi najčešće konzumira pivo, skoro 30% njih konzumira vino, a 20% njih konzumira žestoka alkoholna pića.
Centar za edukaciju mladih (CEM) Travnik je u nekoliko navrata provodio akciju „Tajni kupac“, tokom koje je maloljetni volonter CEM-a u svim trgovačkim objektima u Travniku uspio kupiti alkoholna pića, iako je to zakonom zabranjeno.

Potaknut poražavajućim rezultatima navedene akcije, a s ciljem da dođe do saznanja, koliko državne institucije čine u cilju suzbijanja problematike prodaje i točenja alkohola maloljetnicima, CEM je proveo redovno istraživanje na nivou Federacije BiH o broju preduzetih inspekcijskih mjera u 2014. godini i izrečenih kazni trgovcima i trgovačkim objektima, zbog nepoštivanja odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini F BiH i broju preduzetih inspekcijskih mjera u 2014. godini, i izrečenih kazni ugostiteljima i ugostiteljskim objektima, zbog nepoštivanja odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti F BiH, koje zabranjuju prodaju i točenje alkohola maloljetnicima.

Odgovore smo dobili od svih kantonalnih inspektorata i došli do sljedećih podataka:

•Organi nadležni za provođenje inspekcijskog nadzora u čak 5 kantona/županija i to u: Zeničko–dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom, Posavskom, Zapadnohercegovačkom, kao i u Kantonu 10 nisu utvrdili povrede gore navedenih zakona, tj. njihovim inspekcijskim nadzorima trgovačkih i ugostiteljskih objekata, konstatovana su uredna stanja, odnosno nisu izricane novčane kazne.

•Kanton Sarajevo (KS), Srednjobosanski (SBK), Tuzlanski (TK) i Unsko–sanski kanton (USK) su dostavili brojčane podatke o kaznama, i to:

-KS – 2 prekršajna naloga zbog kršenja člana 10. st. 1. Zakona o unutrašnjoj trgovini F BiH i 3 prekršajna naloga zbog kršenja člana 13. st. 1 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti F BiH; u
-SBK/KSB – 18 rješenja o otklanjanju nedostataka u vezi nadzora nad primjenom pomenutih članova gore navedenih Zakona,
-TK – nakon 29 inspekcijskih nadzora u trgovačkim radnjama, zabilježena su 4 pregleda u kojima su konstantovani prekršaji, koji se odnose na član 10. Zakona o unutrašnjoj trgovini,
-USK – 178 prekršajnih naloga od strane tržišne inspekcije i 132 od strane turističko-ugostiteljske inspekcije, s tim što nije precizirano da se isti odnose na gore navedene članove pomenutih Zakona.

•Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bosansko – podrinjskog kantona nije dostavila tražene podatke.

S obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina potpisnica Konvencije o  pravima djeteta, smatramo da su nadležni organi dužni da se više posvete provođenju odredbi Konvencije, koje se tiču zdravlja i zdravstvene zaštite, kao i zloupotrebe štenih supstanci i da usmjere svoje aktivnosti ka sistemskom rješavanju ovog problema, kako isti ne bi i dalje bio prisutan i uništavao živote mladih ljudi, ali i svih pripadnika društva.

Ovim putem CEM poziva vlasnike trgovačkih i ugostiteljskih objekata i prodavača, posebno za vrijeme predstojećih praznika, na poštivanje Zakona i zakonskih odredbi koji se tiču njihove djelatnosti i prodaje/točenja alkohola maloljetnicima, kao i roditelje, škole, nadležne institucije i druge, da daju svoj doprinos u suzbijanju ovog problema, koji je u velikoj mjeri zahvatio naše društvo, kako ne bismo postali svjedocima novih tragedija, prouzrokovanih upotrebom alkohola.

CEM će i u budućnosti preduzimati mjere i aktivnosti u cilju alarmiranja društva i ukazivanja na problem alkoholizma među mladima, te njegove prevencije i suzbijanja i na taj način nastojati smanjiti negativne utjecaje alkohola na ekonomski, zdravstveni i socijalni aspekt u društvu, po uzoru na zemlje Evropske Unije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *