• +387 (030) 511 565
 • cem@cem.ba
 • Bosanska 131 72270 Travnik
CEM omladinski fond

USLOVI KONKURSA „Think Outside the Bottle“

Prijave:

 1. prijaviti se mogu svi zainteresirani mladi ljudi iz BiH, uzrasta od 18 do 30 godina
 2. prijava, pored videoklipa mora sadržavati uredno popunjen Prijavni formular i Izjavu o saglasnosti
 3. jedna osoba može prijaviti najviše dva videoklipa u dvije zasebne prijave
 4. prijavom na videokonkurs autori izjavljuju da su prijavljeni videoklipovi njihovo vlasništvo i da ne krše tuđa autorska prava
 5. videoklip se dostavlja isključivo putem We-transfera na e-mail adresu omladinskifond@cem.ba
 6. Prijavni formular i Izjava o saglasnosti dostavljaju se popunjeni i skenirani na e-mail adresu omladinskifond@cem.ba ili originalni dokumenti poštom na adresu Bosanska 131, 72270 Travnik

Tehničke specifikacije i sadržaj videoklipova:

 1. videoklip može biti snimljen bilo kojim uređajem u HD rezoluciji, formata 16:9
 2. orijentacija videoklipa mora biti landscape
 3. dužina trajanja videoklipa može biti od 1 do 5 minuta
 4. videoklip može biti dokumentarni, informativni ili animirani
 5. u videoklipu se ne smije afirmisati konzumiranje alkohola 
 6. u videoklipu mora biti korišten primjeren jezik, bez govora mržnje i vulgarizama
 7. uređivanje videoklipova je dozvoljeno korištenjem zvučnih i drugih efekata, osim onih koji mijenjaju prirodne boje objekata na videu (crno-bijeli efekti i sl. se ne smiju koristiti)
 8. autori videoklipova su lično odgovorni za sadržaj videoklipova i eventualno kršenje autorskih prava pri njihovoj izradi
 9. slanjem videoklipa sva autorska prava prelaze na Centar za edukaciju mladih

 

Ostale informacije:

 1. videoklipovi koji ne ispune sve gore navedene uslove i specifikacije, neće biti uzeti u razmatranje
 2. Svi videoklipovi će biti objavljani na Youtube kanalu Centra za edukaciju mladih
 3. Jedan od kriterija ocjenjivanja klipova biti će i broj lajkova koji prikupe na Youtube kanalu
 4. konkurs ostaje otvoren do 31.05.2019. godine do ponoći, a sve videoklipove ocjenjivat će komisija Centra za edukaciju mladih 30 dana nakon zatvaranja konkursa
 5. rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj web stranici Centra za edukaciju mladih (cem.ba) najkasnije 15 dana nakon završetka procesa ocjenjivanja pristiglih videoklipova
 6. svi pristigli videoklipovi koji zadovolje tehničke specifikacije bit će objavljeni na YouTube kanalu Centra za edukaciju mladih
 7. pobjednici videokonkursa će blagovremeno biti obaviješteni o dodjeli nagrada
 8. organizator zadržava pravo izmjene gore navedenih vremenskih rokova

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *