JAVNA RASPRAVA MREŽE “BRANA” U TRAVNIKU: ŠTETE OD POPLAVA VEĆE OD 4 MILIONA KM