1100 TRKAČA NA TREĆOJ PHARMAMED TRAVNIK NOĆNOJ UTRCI