PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO

“Centar za edukaciju mladih”


Poznavanje jezika

Informacije
Ovim putem izjavljujem da pristupam Udruženju građana "Centar za edukaciju mladih", te se obavezujem da ću djelovati u skladu sa ciljevima i aktivnostima definiranim Statutom Udruženja.