Travel for knowledge “Zadar 2017”

Međunarodnom kamp „Fortress“, Bran, Rumunija.

Osnovni cilj programa Travel for knowledge je podsticanje kulture putovanja mladih, kao jednog od najboljih načina za stjecanje novih znanja.

Program Travel for knowledge se kontinuiranio razvija iz godine u godinu kroz stvaranje partnerskih odnosa sa organizacijama širom Evrope.