Strategija za mlade općine Travnik - Radne grupe
Svrha radne grupe:
Razrađuje plan akcije za jednu od sedam oblasti koje tretira Strategija za mlade općine Travnik
Ciljevi radne grupe:
Dijalog između davalaca usluga/korisnika, lokalne uprave/ civilnog društva i svih zainteresiranih strana
Stručnost i ekspertiza članova radnih grupa integrisana u proces razvoja Strategija za mlade općine Travnik
Zadaci radne grupe:
• Rad dva mjeseca u jednoj od sedam oblasti Strategije za mlade općine Travnik
• Utvrđivanje specifičnih aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi
• Pravljenje budžeta za predložene aktivnosti
• Finalizacija pristupa u spomenutoj oblasti Strategije za mlade općine Travnik
• Identifikacija područja za dalja istraživanja i dobijanje stručnih informacija