Travnik je grad u srednjoj Bosni i Hercegovini, te je ujedno glavni grad Srednjobosanskog kantona. Prema rezultatima popisa stanovništva u BiH 2013. u općini Travnik u 90 naseljenih mjesta popisano je 57.543 stanovnika, što predstavlja 21,07% od broja stanovnika Srednjobosanskog kantona. Kategorija mladih se odnosi na populaciju od 15 do 30 godina što je propisano i Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine .

Veoma je značajno istaći da, kada je riječ o mladima kao zasebnoj društvenoj kategoriji koja je socijalno heterogena, integralni je dio društva i dijeli međusobne ciljeve i viziju te zbog toga je jako važno da svaka samouprava i svaki nivo vlasti razvije strategiju prema mladima koja odgovara na potrebe i probleme mladih.

Pored Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine učešće mladih ljudi u svim sferama javnog života i razvoj strategija za mlade na državnom i lokalnom nivou podstiču i promoviraju Vijeće Evrope, Evropski omladinski forum, Evropska komisija i slične međunarodne organizacije.

Na nivou Evropske unije postoje dokumenti koji se tiču učešća mladih i njihovog položaja kao što su Evropska povelja o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou, Bijela knjiga za mlade, Rezolucija o Evropskoj omladinskoj politici/strategiji za mlade i slično.

Općina Travnik trenutno nema Strategiju prema mladima, jer je prethodna strategija važila za period 2012-2016. Strateškim pristupom prema mladima žele se stvoriti uvjeti za afirmaciju mladih, smanjiti njihov odlazak iz zemlje, izgraditi konstruktivan i partnerski odnos sa omladinskim organizacijama, kantonalnim organima i lokalnom samoupravom u ostvarivanju ciljeva za dobrobit mladih ljudi u društvu.

Nosioc projekta: Centar za edukaciju mladih
Projekat “Strategija za mlade Općine Travnik 2019-2022. godina” implementiramo u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Vrlo važan partner ovog projekta je i Općina Travnik, koja je svojim ulaskom u projekat pokazala da želi unaprijediti položaj mladih, a istovremeno i prepoznala pravu organizaciju koja će, na osnovu iskustva, voditi proces u pravom smjeru.
RADNE GRUPE
  • Radne grupe su formirane po oblastima koje po Zakonu o mladima FBiH trebaju biti obuhvaćene Strategijom za mlade ...
Vidi više ...
ISTRAŽIVANJE
  • Istraživanje, je obuhvatilo 504 mlade osobe iz urbanih i ruralnih zajednica u općini Travnik, a sprovedeno je tokom jula i augusta 2018 godine.
Vidi više ...
PROMOCIJA
  • U okviru realizacije aktivnosti projekta “Strategija za mlade Općine Travnik 2019-2022. godina”, predstavili smo analizu rezultata istraživanja.
Vidi više ...
MONITORING
  • Cilj je poboljšati položaj mladih, njihovu ulogu u društvu, i podstaknuti ih da učestvuju u procesima odlučivanja i kreiranja programa za njih.
Vidi više ...