Omladinski rad

Druga kuća
„Druga kuća“ je samoodrživi društveni centar za djecu i mlade, koji Centar za edukaciju mladih uspostavlja uz podršku Općine Travnik, Centra za socijalni rad i ostalih mnogobrojnih partnera. Kroz aktivnosti centra, djeca i mladi će svakodnevno moći uživati zdravo i sigurno okruženje, koristeći besplatne multidisciplinarne programe, kreirane prema njihovim potrebama, afinitetima i interesovanjima, a koje će voditi profesionalni omladinski radnici i radnice. „Druga kuća“ će biti mjesto koje će svojim kapacitetima omogućiti djeci i mladima da ostvare svoj puni potencijal, te steknu lične i socijalne vještine, potrebne za život i djelovanje u zajednici.
Stariji brat/starija sestra
„Stariji brat, starija sestra“ je projekat socijalnog uključivanja djece iz marginaliziranih grupa i djece u riziku od socijalno nepoželjnih ponašanja, koji Centar za edukaciju mladih implementira u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Projekat uključuje angažman volontera/ki, koji/e preuzimaju ulogu „starije sestre ili starijeg brata“ i druže se s djetetom tokom jedne školske godine, kroz radionice, izlete, posjete kulturnim i sportskim događajima i sl. Sve aktivnosti se sprovode uz podršku stručnih saradnika iz CEM-a i Centra za socijalni rad.
CEM omladinski fond
Travnički fond za mlade je program Centra za edukaciju mladih koji je vođen od strane mladih ljudi i koji radi sa ciljem da drugim mladim ljudima omogući prikupljanje novčanih sredstava za sprovođenje njihovih ideja. Na ovaj način mladi su u mogućnosti da sami utiču na pozitivne promjene u zajednici. Funkcija Fonda nije samo da dodeljuje novac projektima mladih, već i da podržava i osposobljava mlade ljude da kroz ovaj proces doprinose razvoju zajednice, kao i razvoju svojih sposobnosti. Fond daje punu odgovornost u ruke mladih ljudi kroz proces donošenja odluka o davanju novčanih sredstava, kojim podržavaju ideje mladih u regionu.
Travel for knowledge
Travel for knowledge je program edukativnog karaktera, osmišljen s ciljem motivacije mladih da se što češće odvaže na putovanja. U sklopu programa učesnici/ce imaju priliku prisustvovati međunarodnim seminarima i razmjenama, te na taj način upoznati različite kulture i sklopiti nova prijateljstva. Seminari najčešće obuhvataju niz edukativnih radionica, treninga, ekskurzija i sl, što mladima omogućava da steknu nova znanja i vještine koje im mogu pomoći u ličnom razvoju.
Kreativni park
„Kreativni park“, koji je Centar za edukaciju mladih pokrenuo 2015. godine, predstavlja svojevrsni otvoreni kulturni forum, gdje se mladi upoznaju sa umjetničkim pravcima, procesima kreiranja koji bi ih trebali inspirisati da i sami pokušaju stvarati umjetnost. U sklopu aktivnosti projekta, renomirani bh. umjetnici/e, prezentuju svoj rad i umjetničke oblasti iz kojih dolaze, kao i prezentuju priče o uspjehu u svijetu kulture. Program „Kreativni park“ podržava kreativno izražavanje mladih u različitim umjetničkim formama i ujedno ih ohrabruje da se aktivno uključe u kulturni život grada. Park građanima nudi bijeg od svakodnevnice, te kroz razgovor i druženje im otvora nove vidike.
Healthy Mobile Bar
Healthy Mobile Bar/Zdravi mobilni bar je aktivnost Centra za edukaciju mladih, koja se implementira u sklopu programa „Alcohol Free Lifestyle“. Sastoji se iz podjele svježih voćnih koktela prolaznicima na ulici, uz letke sa podacima o štetnosti alkohola po mlade ljude, posebno maloljetnike. Cilj ove aktivnosti je pokazati cjelokupnoj javnosti da se mladi ljudi mogu jako dobro zabaviti uz muziku i druženje, a bez konzumacije alkohola.
Heartbeat 2013
„Heartbeat“ je internacionalni kamp koji je Centar za edukaciju mladih organizovao 2013. godine, u saradnji sa krovnom internacionalnom omladinskom organzacijom Active – Sobriety, Friendship and Peace. Radi se o godišnjem kampu ove organizacije, koji se svake godine održava u drugoj evropskoj državi, a cilj je promocija zdravog načina života, bez alkohola, duhanskih prerađevina i narkotika. Kamp je okupio 120 mladih ljudi iz 17 europskih zemalja, koji su od 21. do 28. jula/srpnja uživali u brojnim i zanimljivim aktivnostima.
Lokalni volonterski servis
Lokalni volonterski servis je svojevrsna baza mladih ljudi koji volonterskim radom žele doprinijeti razvoju svoje zajednice. Cilj ovog projekta jeste razvijanje volonterizma i sistemsko rješavanje problema u vezi sa volontiranjem (zaštita prava volontera i korisnika volonterskih usluga, unapređenje i pružanje pomoći u volonterskom menadžmentu u organizacijama, evidentiranje i nagrađivanje volonterskog rada i sl.). LVS je, pored toga, i mjesto koje omogućava institucijama, kojima su potrebni volonteri, da na jednom mjestu pronađu volontere odgovarajućeg profila za realizaciju njihovih aktivnosti.
Mladi protiv rodnozasnovanog nasilja
„Mladi protiv rodnozasnovanog nasilja“ je projekat koji je Centar za edukaciju mladih realizovao uz podršku In Fondacije. Cilj projekta bio je edukovati i informisati mlade ljude o rodnoj ravnopravnosti u BiH, kao doprinijeti povećanju znanja omladinskih aktivista o rodnozasnovanom nasilju i pisanju projektnih prijedloga. Kroz projektne aktivnosti pod nazivom „Mini grantovi – obojimo svijet“, finansirano je 11 porojekata mladih ljudi iz SBK, koji su na ovaj način željeli skrenuti pažnju u svojih 10 općina, na problem rodnozasnovanog nasilja nad ženama.
Generator
“Generator” je projekat koji doprinosi razvoju izvedbenih umjetnosti za mladu publiku u balkanskoj regiji. Središnje mjesto u projektu su djeca, tj. njihov položaj u društvu i pitanja važna za njihov napredak i budućnost. Ciljevi “Generatora” su, kroz potencijale izvedbenih umjetnosti, stvoriti alate za razvoj edukacije djece kroz umjetnost, kao i postaviti nove standarde u produkciji pozorišta za djecu i mlade. U projektu učestvuje pet organizacija sa područja Balkana : Tala, Zagreb/Hrvatska, Stanica, Beograd/Srbija, Multimedia, Priština/Kosovo, Lokomotiva, Skoplje Makedonija i CEM, Travnik/BiH. Kroz projekat su realizovane studijske posjete, radionice, umjetnički labovi, produkcija predstava te izdavanje vodiča za savremeno dječije pozorište.