KURS NJEMAČKOG JEZIKA
Imate želju naučiti njemački jezik? Pravo je vrijeme da upišete kurs – nivo A1.1.
Vidi više
KURS NJEMAČKOG JEZIKA ( 10 DO 16 GODINA )
Imate želju naučiti njemački jezik? Pravo je vrijeme da upišete kurs – nivo A1.1.
Vidi više
KURS ENGLESKOG JEZIKA
Imate želju naučiti engleski jezik? Pravo je vrijeme da upišete kurs
Vidi više
KURS FRANCUSKOG JEZIKA
Vidi više
KURS INFORMATIKE
Vidi više