OMLADINSKI RAD

Kroz naše svakodnevne aktivnosti omladinskog rada, mlade ljude učimo pravim vrijednostima: jednakosti, nediskriminaciji, toleranciji, odgovornosti. Naši profesionalni omladinski radnici, koji su im ujedno i pozitivni uzori, neumorno rade na njihovom osnaživanju u savjesne, odgovorne i aktivne članove društva. Svi naši programi zasnovani su na promociji zdravih stilova života i kao takvi su u potpunosti „sober“, baš kao i prostorije u kojima radimo sa mladima. Naš rad sa njima zasnovan je na njihovom dobrovoljnom učešću, testiranju vrijednosti i uvjerenja, te pripremi mladih na aktivno učešće umjesto pasivnog posmatranja društvenih događaja. Naš glavni alat na ovom polju je iskustveno učenje, u kojem su mladi aktivno uključeni u njegov proces i kroz praksu stiču različita znanja i vještine.

JAVNO ZAGOVARANJE

Svi naši napori usmjereni su na kreiranje zdravog i sigurnog okruženja za žene, djecu i mlade, u kojem oni ne smiju biti izloženi alkoholu, drugim drogama, duhanskim prerađevinama i nasilju. Želimo da javnost bude informisana o svim njihovim problemima i potrebama, te da se aktivno uključi u njihovo rješavanje. Iz tog razloga radimo na ukazivanju na probleme žena, djece i mladih, poput nasilja u porodici, izloženosti alkoholu, rizika od sukoba sa zakonom, te aktivno zagovaramo za sistemsko rješavanja ovih problema od strane donosilaca odluka na svim nivoima vlasti u našoj državi. Aktivno radimo i na umrežavanju sa drugim institucijama i organizacijama, koje djeluju na ovom polju, u cilju što efikasnije zaštite i unaprjeđenja prava žena djece i mladih u BiH.

OBRAZOVNI PROGRAMI

Znajući da se većina vještina koje su potrebne za život i rad stiče upravo kroz neformalnu edukaciju, našim mladima prenosimo upravo tu vrstu znanja i vještina. Tokom proteklih dvadeset godina implementirali smo niz edukacijskih programa, kroz koje je više od 30.000 mladih iz cijele BiH steklo vještine iz oblasti komunikacije, javnog nastupa, upravljanja konfliktom, građanskog aktivizma, timskog rada, upravljanja projektnim ciklusom itd. Certificirali smo deset generacija omladinskih radnika za razvojni rad sa mladima, kako bi podrška mladima bila sveobuhvatna i dostupna i izvan nevladinog sektora (škole, javne ustanove, političke stranke i sl.). Naše obrazovne programe kreiramo prema stvarnim potrebama i interesovanjima mladih ljudi, prvenstveno iz Travnika i Centralne Bosne, ali i ostalih krajeva BiH.

ZAPOŠLJAVANJE

Svjesni važnosti izgrađivanja vještina izvan formalnog obrazovanja, odlučili smo započeti djelovanje na polju zapošljavanja i razvijanja poduzetničkog duha kod mladih. Želimo stvoriti podsticajno okruženje za razvoj poduzetništva, ohrabriti i motivisati mlade da ostvaruju svoje biznis ideje. U okviru naših programa mladi imaju profesionalnu mentorsku podršku, edukaciju, te pristup fondovima i resursima neophodnim za razvoj njihovih poslovnih ideja.  U okviru ovih aktivnosti pokrenuli smo i prvi biznis inkubator u Travniku, s ciljem pružanja sveobuhvatne podrške mladim poduzetnicima.