Centar za edukaciju mladih – Travnik

Centar za edukaciju mladih svakodnevno provodi aktivnosti u okviru rada s mladima, edukacije i informisanja. Tokom svog devetnaestogodišnjeg djelovanja, realizovali smo brojne projekte u zajednici, kojima smo unaprijedili položaj mladih ljudi, zalagali se za zdrave stilove života bez alkohola, droge, duhanskih prerađevina i nasilja, povezivali mlade ljude iz cijele Evrope itd. Od mnogobrojnih realizovanih aktivnosti, izdvojili smo najznačajnije, koje su obilježile historiju organizacije.

Picture

Travnik noćna utrka

Centar za edukaciju mladih je, uz pomoć i podršku brojnih sponzora i prijatelja, u septembru 2016. godine, uspješno realizovao prvu „Pharmamed TRAVNIK NOĆNU UTRKU“. Od oko 500 učesnika/ca, njih 303 je uspješno istrčalo trasu utrke i prošlo kroz cilj. Ovo je prva noćna utrka u Bosni i Hercegovini, kao i prvi događaj ove vrste u Travniku.

2016

Picture

Internacionalni kamp „Heartbeat

Kao članica krovne omladinske međunarodne organizacije Active – sobriety, friendship and peace iz Švedske, koja se zalaže za stil života bez alkohola i drugih droga, CEM je 2013. godine organizovao godišnji kamp na Vlašiću, koji je okupio 120 mladih ljudi iz 17 zemalja Evrope. Oni su zajedno proveli 7 dana, prisustvovali edukativnim radionicama, obilazili znamenitosti Travnika, Sarajeva i Mostara, učestvovali u raznim sportskim aktivnostima, promovišući stil života bez akohola i droga.

2013

Picture

Usvajanje Zakona o mladima Federacije BiH

CEM je aktivno učestvovao u kreiranju i zagovaranju usvajanja Zakona o mladima FBiH, kao i u njegovom sprovođenju, kroz vođenje i pomaganje osnivanja Vijeća mladih u općinama Srednjobosanskog kantona, kantonalnog Vijeća mladih, te kreiranje strategije prema mladima koju donosi odgovarajući nivo vlasti u društvenoj zajednici.

2009

Picture

Centar za edukaciju mladih – CEM

Pod sadašnjim imenom, organizacija je registrovana 2007. godine, te je nastavila svoje programske aktivnosti. Za glavne pravce djelovanja definisani su omladinski rad, kreiranje politika za unapređenje života mladih, edukacija i informisanje mladih.

2007

Picture

Forum Syd Balkans Program – Central Bosnia Project

Od 2004. godine, organizacija postaje dio ovog programa, kao jedan od šest projekata na Balkanu: u BiH, Srbiji i Crnoj Gori i Makedoniji. FSBP je svoje aktivnosti usmjeravao u tri glavna pravca: edukaciju budućih omladinskih radnika/ca, pružanje podrške razvoju omladinskih politika u regionu, te praktični rad sa mladima.

2004

Picture

Otvoren PRONI centar za program razvoja mladih u Travniku

Izvorni PRONI centar za program razvoja mladih je u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji i Crnoj Gori aktivan od 1996. godine. Od početka svog postojanja program je bio implementiran od strane PRONI instituta za socijalnu edukaciju – nevladine organizacije registrovane u Švedskoj.

1998