AKTUELNI POZIV

ŠTA RADIMO

CEM Omladinski fond je program koji prepoznaje potencijal mladih za kreiranje i realizaciju kreativnih i zanimljivih ideja, te im osigurava resurse za tu namjenu. Osmišljen je za podsticanje mladih na kreativnost i aktivizam, motivišući ih da utiču na pozitivne promjene u zajednici.

U okviru programa, svake godine pozivamo mlade ljude da u svojim zajednicama pronađu stvari koje bi željeli unaprijediti, osmisle kako će to predstaviti javnosti, te na kreativan način animiraju ljude iz svog okruženja da zajednički realizuju zamišljene aktivnosti.

Vođenje cjelokupnog programa također smo prepustili mladima, naravno uz našu podršku. U odboru CEM Omladinskog fonda vrijedno radi pet mladih ljudi, koji planiraju sve aktivnosti u okviru svakog ciklusa programa, animiraju svoje vršnjake da apliciraju na naše pozive, definišu kriterije za evaluaciju pristiglih aplikacija i odlučuju koje ideje će biti podržane i realizovane u zajednici.

PODRŽANI PROJEKTI

PROJEKAT O ZDRAVIM STILOVIMA ŽIVOTA U MSŠ “TRAVNIK”

Ovih dana neformalna grupa mladih, učenika MSŠ “Travnik”, organizovala je niz različitih aktivnosti u okviru svog projekta “Zdravi stilovi života”, koji smo podržali kroz naš program “CEM Omladinski fond”.

OMLADINSKI PROJEKTI U TRAVNIKU I TURBETU

Tokom proteklog vikenda u Travniku i Turbetu realizovani su projekti koje je Centar za edukaciju mladih finansirao kroz program „Travnički fond za mlade“.

POTPISANI UGOVORI O FINANSIRANJU PROJEKATA

Danas su, u sklopu programa CEM Omladinski fond, koji sprovodi Centar za edukaciju mladih, potpisani ugovori o finansiranju omladinskih projekata, koji su zadovoljili kriterije objavljenog poziva.