Kreativni park, koji je Centar za edukaciju mladih pokrenuo 2015. godine, predstavlja svojevrsni otvoreni forum, gdje se mladi upoznaju sa uspješnim ljudima iz cijele BiH, koji bi ih, kao pozitivni uzori, trebali inspirisati da i sami poduzmu konkretne korake ka svom uspjehu, u školi, na fakultetu ili odabiru posla kojim će se u budućnosti baviti. U sklopu aktivnosti programa, bh. ljudi različitih profesija prezentuju svoj rad iz oblasti iz kojih dolaze, kao i pozitivne priče o uspjesima na različitim poljima.

Ovaj program podržava kreativno izražavanje mladih u različitim umjetničkim formama i ujedno ih ohrabruje da se aktivno uključe u kulturni život grada, kako bi formirali kulturne navike koje će njihovu sadašnjicu, ali i budući životni vijek učiniti inspirativnijim i kvalitetnijim.

Renomirani autori, osim prezentacije svog rada i umjetničkih oblasti iz kojih dolaze, predstavit će i pozitivne priče o uspjehu u svijetu kulture..