IZLOŽENOST DJECE I MLADIH ALKOHOLU U BIH

Koliko vodimo brigu o djeci i mladima, kvalitetu njihovog života, njihovom zdravlju? U kojoj mjeri im dajemo priliku da budu slobodni, donesu informisane odluke o svom životu, koje prihvatamo? Mi,

Share

Prijave: prijaviti se mogu svi zainteresirani mladi ljudi iz BiH, uzrasta od 18 do 30 godina prijava, pored videoklipa mora sadržavati uredno popunjen Prijavni formular i Izjavu o saglasnosti jedna

Share

Centar za edukaciju mladih, u okviru svog programa CEM Omladinski fond, poziva sve mlade ljude u BiH da kreiraju kratke videoklipove na temu: “Izloženost djece i mladih nekontrolisanom reklamiranju alkohola

Share