“Iako sam u projektu tri godine, iskrena  da budem,  prva godina je bila puna uspona i padova, puna raznih iskušenja i situacija koje su se na kraju tog  prvog projektnog

Share