MREŽA “ALKOHOL FREE LIFE STYLE”

U cilju doprinosa procesu borbe protiv konzumiranja alkohola među djecom i mladima, Centar za edukaciju mladih pokrenulo je inicijativu za stvaranje neformalne mreže društveno odgovornih organizacija civilnog društva u BiH,

Share

Potvrda o poznavanju engleskog jezika Želite se prijaviti na konkurs za posao a nemate dokaz o poznavanju engleskog jezika? Poznajete engleski jezik i nemate potrebu pohađati kurs? Mi imamo rješenje. CEM

Share

Potvrda o poznavanju rada na računaru Želite se prijaviti na konkurs za posao a nemate dokaz o poznavanju rada na računaru? Posjedujete odgovarajuća znanja iz informatike i nemate potrebu pohađati obuku?

Share

Ovdje možete preuzeti popratne dokumente za prijavu na videokonkurs: Prijavni formular Izjava o saglasnosti

Share
IZLOŽENOST DJECE I MLADIH ALKOHOLU U BIH

Koliko vodimo brigu o djeci i mladima, kvalitetu njihovog života, njihovom zdravlju? U kojoj mjeri im dajemo priliku da budu slobodni, donesu informisane odluke o svom životu, koje prihvatamo? Mi,

Share

Prijave: prijaviti se mogu svi zainteresirani mladi ljudi iz BiH, uzrasta od 18 do 30 godina prijava, pored videoklipa mora sadržavati uredno popunjen Prijavni formular i Izjavu o saglasnosti jedna

Share

Centar za edukaciju mladih, u okviru svog programa CEM Omladinski fond, poziva sve mlade ljude u BiH da kreiraju kratke videoklipove na temu: “Izloženost djece i mladih nekontrolisanom reklamiranju alkohola

Share

“Iako sam u projektu tri godine, iskrena  da budem,  prva godina je bila puna uspona i padova, puna raznih iskušenja i situacija koje su se na kraju tog  prvog projektnog

Share